Mag ik vergunningsvrij een aanbouw plaatsen?

Wij krijgen vaak de vraag of een vergunning noodzakelijk is. Wij helpen u graag indien er een vergunning nodig is voor de plaatsing van uw aanbouw. Op deze pagina vindt u alvast de belangrijkste regels omtrent het plaatsen van een aanbouw. Mocht u vragen hebben omtrent de vergunning voor een aanbouw, neem dan contact met ons op.

 

Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

 

Voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken
In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn de eisen geformuleerd waaraan een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk moet voldoen.
Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
 1. a. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:
  1º. 5 m,
  2º. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en
  3º. het hoofdgebouw,
 2. b. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
  1º. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3,
  2º. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,
 3. c. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,
 4. d. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag,
 5. e. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,
 6. f. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
  1°. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,
  2°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,
  3°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,
 7. g. niet aan of bij:
  1º. een woonwagen,
  2º. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,
  3º. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

 

Mantelzorg

Huisvesting in verband met mantelzorg kan onder voorwaarden ook vergunningvrij zijn. In een woning of in een bestaand bouwwerk bij een woning mag iemand (met zijn of haar levenspartner) wonen die zorg verleent aan de bewoner van de woning of zorg ontvangt van de bewoner van de woning. Dit is alleen onder voorwaarden toegestaan. De gemeente kan daarom vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie waarmee de medische behoefte aan zorg wordt onderbouwd.

Volledige regelgeving inzien?

Dit is een verkorte weergave van – in veel gevallen – de meest relevante informatie omtrent aanbouw. Download het PDF document bestand voor het complete document.

Doe een vergunningsaanvraag

Indien gewenst kan De Prefabriek voor u het vergunningstraject verzorgen. Als u zelf het vergunningstraject voor de aanbouw wilt verzorgen kunt u terecht op het omgevingsloket.